• DESIGN CONCEPT
  /
  PROJECT INFO

  A PERFECT LIVING

  PLATFORM

  ก้าวข้ามทุกกรอบจำกัดของชีวิตคนเมือง ที่มิใช่เพียงการสร้างที่อยู่อาศัย แต่เป็น
  การกำเนิดรูปแบบใหม่ของการใช้ชีวิต ด้วยการผสานแนวคิดระหว่างธรรมชาติ
  และเทคโนโลยี สู่การออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ ความสมบูรณ์
  แบบที่ถูกเติมเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยตอบโจทย์ชีวิตที่ง่ายขึ้น ธรรมชาติที่
  เป็นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมอย่างมิอาจแยกออกจากกัน อันเปรียบเสมือน
  อาณาจักรแห่งการอยู่อาศัยอย่างชาญฉลาด
  พื้นที่ชีวิตที่ถูกรังสรรค์ใจกลางทองหล่อ ด้วยแนวคิดด้านการออกแบบและ
  ร่วมมือกันกับบริษัทชั้นนำระดับโลก NOMURA ใส่ใจแม้รายละเอียดเพียงเล็กน้อย
  เพื่อให้คุณได้เติมเต็มการใช้ชีวิตให้ “สมบูรณ์แบบ” ในทุกมิติ